دانلود

دانلود ترجمه ی شماره ی اول از کامیک «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود ترجمه ی شماره ی اول از کامیک «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم»

دانلود شماره ی نخست از مجموعه کامیک ۱۵ قسمتی «ماجراجویی های دکتر دوازدهم، سال دوم» با ترجمه ی فارسی از هووین

زیرنویس فارسی اپیزود آخر فصل دهم: The Doctor Falls

زیرنویس فارسی اپیزود آخر فصل دهم: The Doctor Falls

زیرنویس فارسی اپیزود دوازدهم فصل دهم دکتر هو تحت عنوان The Doctor Falls، آخرین اپیزود از این فصل، کاری اختصاصی از گروه ترجمه ی سایت هووین فارسی را هم اکنون می توانید دانلود کنید.

زیرنویس فارسی اپیزود ۱۱ فصل ۱۰: World Enough And Time

زیرنویس فارسی اپیزود ۱۱ فصل ۱۰: World Enough And Time

زیرنویس فارسی اپیزود یازدهم فصل دهم دکتر هو تحت عنوان World Enough And Time کاری اختصاصی از گروه ترجمه ی سایت هووین فارسی را هم اکنون می توانید دانلود کنید.

زیرنویس فارسی اپیزود ۱۰ فصل ۱۰: The Eaters of the Light

زیرنویس فارسی اپیزود ۱۰ فصل ۱۰: The Eaters of the Light

زیرنویس فارسی اپیزود دهم فصل دهم دکتر هو تحت عنوان The Eaters of the Light کاری اختصاصی از گروه ترجمه ی سایت هووین فارسی را هم اکنون می توانید دانلود کنید.

زیرنویس فارسی اپیزود ۹ فصل ۱۰: Empress of Mars

زیرنویس فارسی اپیزود ۹ فصل ۱۰: Empress of Mars

زیرنویس فارسی اپیزود نهم فصل دهم دکتر هو تحت عنوان Empress of Mars کاری اختصاصی از گروه ترجمه ی سایت هووین فارسی را هم اکنون می توانید دانلود کنید.

زیرنویس فارسی اپیزود ۸ فصل ۱۰: The Lie of the Land

زیرنویس فارسی اپیزود ۸ فصل ۱۰: The Lie of the Land

زیرنویس فارسی اپیزود هشتم فصل دهم دکتر هو تحت عنوان The Lie of the Land کاری اختصاصی از گروه ترجمه ی سایت هووین فارسی را هم اکنون می توانید دانلود کنید.

زیرنویس فارسی اپیزود ۷ فصل ۱۰: The Pyramid at the End of the World

زیرنویس فارسی اپیزود ۷ فصل ۱۰: The Pyramid at the End of the World

زیرنویس فارسی اپیزود هفتم فصل دهم دکتر هو تحت عنوان Pyramid at the End of the World کاری اختصاصی از گروه ترجمه ی سایت هووین فارسی را هم اکنون می توانید دانلود کنید.

زیرنویس فارسی اپیزود ۶ فصل ۱۰: Extremis

زیرنویس فارسی اپیزود ۶ فصل ۱۰: Extremis

زیرنویس فارسی اپیزود ششم فصل دهم دکتر هو تحت عنوان Extremis کاری اختصاصی از گروه ترجمه ی سایت هووین فارسی را هم اکنون می توانید دانلود کنید.