اخبار

دکتر هو: بُعد گم شده

دکتر هو: بُعد گم شده

در حالی که همه ی هووین ها درگیر فصل ۱۰ هستند، تایتان کمیکز اقدام به چاپ کمیکی جدید کرده است که در آن ۴ دکتر با یکدیگر ملاقات می کنند.

تصاویر و پیش نمایش اپیزود ۷ فصل ۱۰: The Pyramid at the End of the World

تصاویر و پیش نمایش اپیزود ۷ فصل ۱۰: The Pyramid at the End of the World

تصاویر و پیش نمایش منتشر شده از اپیزود هفتم فصل ۱۰ تحت عنوان Pyramid at the End of the World را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

تصاویر پشت صحنه فصل۱۰

تصاویر پشت صحنه فصل۱۰

تصاویر پشت صحنه ی فصل ۱۰ همراه با آرتورک های آنها، تا اپیزود Extremis در سایت قرار گرفته اند که می توانید در ادامه ببینید.

تصاویر و پیش نمایش اپیزود ۶ فصل ۱۰: Extremis

تصاویر و پیش نمایش اپیزود ۶ فصل ۱۰: Extremis

تصاویر و پیش نمایش منتشر شده از اپیزود ششم فصل ۱۰ تحت عنوان Extremis را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

تصاویر و پیش نمایش اپیزود پنجم فصل ۱۰: Oxygen

تصاویر و پیش نمایش اپیزود پنجم فصل ۱۰: Oxygen

تصاویر و پیش نمایش منتشر شده از اپیزود پنجم فصل ۱۰ تحت عنوان Oxygen را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

بازگشت تورچوود با فصل پنجم

بازگشت تورچوود با فصل پنجم

اگر بعد از فصل چهارم تورچوود برایتان سوال بود که چه بر سر کاپیتان جک و گون کوپر آمده است، باید گفت که بالاخره به جواب سوالتان خواهید رسید.

تصاویر و پیش نمایش اپیزود چهارم فصل ۱۰: Knock Knock

تصاویر و پیش نمایش اپیزود چهارم فصل ۱۰: Knock Knock

تصاویر و پیش نمایش منتشر شده از اپیزود چهارم فصل ۱۰ تحت عنوان Knock Knock را می توانید در ادامه مشاهده کنید.