هیولاها

نگاه دوم : ویل

نگاه دوم : ویل

در این سلسله مطالب جدید به سراغ موضوعات مختلف دکترهو، از هیولاها و کاراکترها بگیرید تا وقایع و اشیا خواهیم رفت و به دیدی تحلیلی و زاویه دار به آن ها نگاهی خواهیم انداخت. در واقع در هر کدام از این مقالات، نکته یا رابطه یا دریافت تازه ای را از موضوع مورد بحث تحلیل می […]

فصل ۹ از زبان کاپالدی (اسپویلرز)

بلاگتور هو مصاحبه ی جدیدی از پیتر کاپالدی (دکتر دوازدهم) منتشر کرده است که در آن، او در مورد فصل ۹ صحبت کرده است.

بردگان نقره ای منطق-سایبرمن ها، از آغاز تا امروز

سایبرمن ها، کابوس های نقره ای کهکشانی هستند.ولی این بردگان منطق خشک و انعطاف ناپذیر از کجا آمدند و از جان جهان چه می خواهند؟

تنها ترین قاتلین عالم از کجا آمدند؟

تنها ترین قاتلین عالم از کجا آمدند؟

بسیاری آن ها را بهترین و هراسناک ترین هیولاهای تاریخ دکترهو می دانند و بعضی تا آنجا پیش رفته اند که نخستین اپیزود حضورشان را بهترین اپیزود کل دکترهو می خوانند.دارک فانتزی نویسی مثل نیل گیمن که کسب و کارش به هیولاسازی است و از قدیمی ترین هووین هاست آن ها را هیولاهای مورد علاقه […]