مقالات تحلیلی

نقد و بررسی اپیزود ۱۲ فصل ۱۰: The Doctor Falls

نقد و بررسی اپیزود ۱۲ فصل ۱۰: The Doctor Falls

بدون امید، بدون شاهد، بدون پاداش…

نقد و بررسی اپیزود ۱۱ فصل ۱۰: World Enough And Time

نقد و بررسی اپیزود ۱۱ فصل ۱۰: World Enough And Time

پرده‌ی آخر  Had we but world enough, and time, This coyness, Lady, were no crime We would sit down and think which way To walk and pass our long love’s day.

نقد و بررسی اپیزود ۱۰ فصل ۱۰: Eaters of the Light

نقد و بررسی اپیزود ۱۰ فصل ۱۰: Eaters of the Light

موسیقی، همیشه موسیقی….

نقد و بررسی اپیزود ۹ فصل ۱۰: Empress of mars

نقد و بررسی اپیزود ۹ فصل ۱۰: Empress of mars

ویکتوریایی‌ها در مریخ

نقد و بررسی اپیزود ۸ فصل ۱۰: The Lie of the Land

نقد و بررسی اپیزود ۸ فصل ۱۰: The Lie of the Land

جنگ صلح است، آزادی بردگی است، نادانی توانایی است.

نقد و بررسی اپیزود ۷ فصل ۱۰: The Pyramid at the End of the World

نقد و بررسی اپیزود ۷ فصل ۱۰: The Pyramid at the End of the World

پایان زندگی شما، میلیون‌ها قدم ریز است….

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱۰: Extremis

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱۰: Extremis

و گیمرها وارثین زمین خواهند بود….

نقد و بررسی اپیزود ۵ فصل ۱۰: Oxygen

نقد و بررسی اپیزود ۵ فصل ۱۰: Oxygen

کپیتالیسم و زامبی ها….