مقالات تحلیلی

نقد و بررسی اپیزود ویژه کریسمس: Twice Upon a Time

نقد و بررسی اپیزود ویژه کریسمس: Twice Upon a Time

اسم من هیچکس است.[۱]

تحلیل داستان «The Tenth Planet»

تحلیل داستان «The Tenth Planet»

آن‌ها از فضا آمدند!

یادداشتی بر فیلم An Adventure in Space and Time

یادداشتی بر فیلم An Adventure in Space and Time

اگر از هواداران پیگیر دکترهو نباشید و یا آنقدر درگیر مسائل برابری و حقوق زنان نباشید که زندگی اولین تهیه کننده‌ی زن بی بی سی برایتان مهم باشد، شاید فقط یک بعد از ظهر کسل کننده جلوی تلوزیون شما را به دیدن An Adventure in Space and Tim ترغیب کند. و البته این به معنی […]

نقد و بررسی داستان «City of Death»

نقد و بررسی داستان «City of Death»

غریبه‌ها در شب…

معرفی و بررسی سریال «درک جنتلی» و ریشه‌های آن در دکتر هو

معرفی و بررسی سریال «درک جنتلی» و ریشه‌های آن در دکتر هو

همه چیز مرتبطه…

نقد و بررسی اپیزود The Wedding of River Song

نقد و بررسی اپیزود The Wedding of River Song

ارزش يه داستان خوب بيشتر از يه شيپور قديميه…

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱: Dalek

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱: Dalek

Ex-ter-min-ate!

دکتر جنگی که به جنگ نرفت: تحلیلی بر اپیزود پنجاه سالگی دکترهو

دکتر جنگی که به جنگ نرفت: تحلیلی بر اپیزود پنجاه سالگی دکترهو

آیا اپیزود پنجاه سالگی، واقعاً به آن خوبی که ادعا می‌شود هست؟