مقالات تحلیلی

نقد و بررسی داستان «City of Death»

نقد و بررسی داستان «City of Death»

غریبه‌ها در شب…

معرفی و بررسی سریال «درک جنتلی» و ریشه‌های آن در دکتر هو

معرفی و بررسی سریال «درک جنتلی» و ریشه‌های آن در دکتر هو

همه چیز مرتبطه…

نقد و بررسی اپیزود The Wedding of River Song

نقد و بررسی اپیزود The Wedding of River Song

ارزش يه داستان خوب بيشتر از يه شيپور قديميه…

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱: Dalek

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱: Dalek

Ex-ter-min-ate!

دکتر جنگی که به جنگ نرفت: تحلیلی بر اپیزود پنجاه سالگی دکترهو

دکتر جنگی که به جنگ نرفت: تحلیلی بر اپیزود پنجاه سالگی دکترهو

آیا اپیزود پنجاه سالگی، واقعاً به آن خوبی که ادعا می‌شود هست؟

ریک سانچز، پژواکی از دکتر

ریک سانچز، پژواکی از دکتر

ریک و مورتی حالا دیگر از محبوب‌ترین تولیدات علمی تخیلی شده است. ولی آیا ریشه‌های موفقیت این سریال با دکترهو پیوندی دارد؟

نقد و بررسی اپیزود ۱۲ فصل ۱۰: The Doctor Falls

نقد و بررسی اپیزود ۱۲ فصل ۱۰: The Doctor Falls

بدون امید، بدون شاهد، بدون پاداش…