مقالات

نقد و بررسی اپیزود The Wedding of River Song

نقد و بررسی اپیزود The Wedding of River Song

ارزش يه داستان خوب بيشتر از يه شيپور قديميه…

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱: Dalek

نقد و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱: Dalek

Ex-ter-min-ate!

دکتر جنگی که به جنگ نرفت: تحلیلی بر اپیزود پنجاه سالگی دکترهو

دکتر جنگی که به جنگ نرفت: تحلیلی بر اپیزود پنجاه سالگی دکترهو

آیا اپیزود پنجاه سالگی، واقعاً به آن خوبی که ادعا می‌شود هست؟

ریک سانچز، پژواکی از دکتر

ریک سانچز، پژواکی از دکتر

ریک و مورتی حالا دیگر از محبوب‌ترین تولیدات علمی تخیلی شده است. ولی آیا ریشه‌های موفقیت این سریال با دکترهو پیوندی دارد؟

نقد و بررسی اپیزود ۱۲ فصل ۱۰: The Doctor Falls

نقد و بررسی اپیزود ۱۲ فصل ۱۰: The Doctor Falls

بدون امید، بدون شاهد، بدون پاداش…

رفرنس ها و ایستراگ های World Enough and Time

رفرنس ها و ایستراگ های World Enough and Time

اپیزود ۱۱ از فصل ۱۰ دکتر هو آنقدر پر حادثه و جذاب بود که دیگر در هنگام دیدن، وقتی برای پیدا کردن رفرنس ها و نکات آن باقی نمی گذاشت. این رفرنس ها و نکات را می توانید در ادامه بخوانید.

نقد و بررسی اپیزود ۱۱ فصل ۱۰: World Enough And Time

نقد و بررسی اپیزود ۱۱ فصل ۱۰: World Enough And Time

پرده‌ی آخر  Had we but world enough, and time, This coyness, Lady, were no crime We would sit down and think which way To walk and pass our long love’s day.