همراه ابدی دکتر(صدمین پست سایت)

همراه ابدی دکتر(صدمین پست سایت)

این پست، صدمین پست منتشر شده در هووین در عمر کوتاهش تا کنون است! به همین مناسبت و برای این پست، به سراغ موضوع ویژه ای رفتیم: تاردیس TARDIS!

فقط تو و اون هستید.مگه نه؟وقتی همه ی ما رفتیم،فقط اونه که می مونه.یک پسر با جعبه ش که میره تا جهان رو ببینه

امی به دکتر-همسر دکتر

بیش از ۶۰۰ اپیزود از دکترهو گذشته و در تمام این سال ها، به جز دکتر فقط یک شخصیت دیگر وجود داشته که همیشه و همواره در سریال بوده:تاردیس.

بله!شخصیت.تاردیس یک شخصیت است.شاید در سال های اولیه ی ساخت سریال توسط ورایتی لمبارت و تری نیشن و سیدنی نیومن،به تاردیس تنها به چشم ماشین زمان دکتر نگاه می شده، ولی به مرور زمان تاردیس برای خود دارای کاراکتر و شخصیت مستقلی شد.بسیاری به اشتباه تصور می کنند شخصیت سازی برای تاردیس برای اولین بار در اپیزود “همسر دکتر” نوشته ی نیل گیمن رخ داد.ولی گرچه آن اپیزود این شخصیت سازی را به اوج رساند، اما به هیچ وجه اولین نبوده.در واقع شخصیت مستقل داشتن تاردیس از سری مدرن و اشاره به “روح تاردیس” در فصل اول نیز فراتر می رود و به دوران کلاسیک باز می گردد.دیسک های مدار تلپاتیک تاردیس بارها در ارتباط با ذهن دکتر و همراهانش شخصیت داشتن خود را ثابت کرده اند، و در دوران دکتر پنجم و در “کاستروولوا”، وقتی حال دکتر بد می شود، تاردیس واقعا در نقش یک پرستار از دکتر نگهداری می کند.تاردیس از خود شخصیت دارد و برای خود تصمیم گیری می کند.بارها شده که دکتر قصد رفتن به جای دیگری را داشته و تاردیس او را به مکان و زمان متفاوتی برده، چرا که به تعبیر خودش “نیاز بوده که دکتر آن جا باشد”.تاردیس از ابتدای ماجراهای دکتر با او بوده و تا انتها نیز خواهد بود، و نکته ی جالب تر این است که به خاطر ماهیت فرازمانی اش، از قبل از ماجراهای آینده اش با دکتر خبر دارد و حتی آن ها را تجربه کرده است.هر تاردیس پیوستگی شخصیتی بالایی با تایم لردش دارد، و دلیل این موضوع نوعی سلول همزی درون زیست شناسی تایم لرد هاست معروف به “تصویبیه ی راسالون”.در واقع این سلول ها، باعث مرتبط شدن هر تایم لرد با تاردیسش می شوند، به همان شیوه ای که در جنگ ستارگان،میدی-چلورین ها، هر جدای را به فورس متصل می کنند.

ولی اسرار جعبه ی جادوی دکترهو چیست؟

پاسخ به چند سوال

تاردیس چگونه در زمان و مکان سفر می کند؟

مدت ها پیش راسالون، تایم لرد افسانه ای و امگا، بزرگ ترین و مهم ترین قهرمان تایم لرد ها در تاریخ گلفری، موفق شدند نیروی یک سیاهچاله را تحت اختیار خود در آورند.آن ها نام این سیاهچاله را “چشم هارمونی” گذاشتند و از طریق انرژی بی کران آزاد شده از آن در بافت فضا-زمان شکافی ایجاد کردند.امگا در طی فرآیند ابرنواختر ستاره ی تشکیل دهنده ی “چشم هارمونی” اسیر یک جهان ضد ماده شد.ولی راسالون کار او را ادامه داد و توانست به اسرار سفر در زمان دست یابد.

راسالون انرژی آزاد شده از چشم هارمونی را در نوعی ماشین مهار کرد و اولین تاردیس را ساخت.تاردیس های بعدی نیز تولید شدند و به تدریج برای هرکدام از آن ها سیاهچاله ی اختصاصی خودشان ایجاد شد که به احترام سیاهچاله ی اولیه، آن ها نیز چشم هارمونی نامیده می شدند.در واقع چشم هارمونی موتور پیش برنده ی تاردیس هاست.

به مرور زمان، تاردیس ها شروع به جذب ساختار واقعیت و زمان درون خود کردند و این ساختار(فابریک) واقعیت، با ارتباط “تصوبیه ی راسالون” تایم لرد هر تاردیس با کنسول آن، برای خود شخصیتی مشابه و معادل تایم لرد خودش گرفت.به این ترتیب موجودات خود آگاهی درون هر تاردیس ایجاد شدند که “روح تاردیس” نام گرفتند.روح هر تاردیس از نظر شخصیتی ارتباطی مستقیم با تایم لرد آن تاردیس دارد و دارای قدرتی فوق العاده فرای تصور است، به طوری که انفجار یک تاردیس و آزاد شدن روح تاردیس درون جهان می تواند منجر به پاک شدن جهان هستی از عرصه ی وجود شود.

چگونه تاردیس می تواند از داخل نسبت به خارج بزرگ تر باشد؟

اسکلت تاردیس یک ماتریس و درایه ی ۱۱ بعدی از ماده  است که ما تنها شکل سه بعدی خارجی آن را می بینیم.ولی درون آن تمام ۱۱ بعد در قالب مجموعه ی دیگری از اشکال سه بعدی نمایان می شوند.

برای اینکه موضوع را راحت تر درک کنید،تصور کنید یک کره ی عظیم داشته باشیم.حالا فرض کنید از روبرو و از یک دید دو بعدی به این کره نگاه کنیم.چیزی که می بینیم، یک دایره ی دو بعدی است.این دایره، یکی از سطح مقطع های دو بعدی فراوانی است که می توان از این کره برداشت.مقاطع مخروطی زیادی دیگری از قبیل بیضی و سهمی هم می توانند از این کره برداشته شوند.حالا حجم هر یک از این مقاطع دو بعدی را نسبت به حجم و گنجایش کل کره مقایسه کنید.متوجه خواهید شد که کره بسیار بزرگ تر است.در واقع کره می تواند بی نهایت سطح مقطع دو بعدی مختلف داشته باشد!و این تازه یک اختلاف دید یک بعدی است(بین دو بعدی و سه بعدی).

پس همانطور که می بینید، تاردیس صرفا به دلیل یک اختلاف ابعادی است که از بیرون کوچکتر به نظر می رسد.در واقع دید ما از تاردیس(سه بعد) نسبت به آن چیزی که واقعا هست(۱۱ بعد)، هشت بعد تفاوت دارد.بنابراین کاملا منطقی است که اگر تاردیس از دید ما یک کیوسک تلفن پلیس است، در واقعیت دارای هزاران و میلیارد ها-و در حقیقت بی نهایت- اتفاق سه بعدی باشد.از دید یک موجود ۱۱ بعدی، تاردیس می تواند صرفا یک شیء عادی تصور شود، همانطور که از دید سه بعدی ما کره صرفا یک جسم عادی ست.ولی از دید ما که در ابعاد پایین تری هستیم، تاردیس وسیله ای جادویی به نظر می رسد!

چرا کیوسک تلفن آبی؟

تاردیس ها در واقع می توانند به هر شکلی در بیایند.جلوتر خواهید دید که تاردیس مستر به اشکال متفاوتی، از ستون و شومینه بگیرید تا کاروان و ساعت، تغییر شکل می دهد.این تغییر شکل صرفا آرایش یکی از سطح مقطع های سه بعدی تاردیس است که در گستره ی دید ما قرار دارد.این تغییر شکل مدیون قطعه ای درون کنسول تاردیس است به نام “مدار  تلوّن” (chameleon circuit)

شکل عادی و معمولی و اولیه ی یک تاردیس، یک استوانه ی لخت است بدون هیچ علامت و نشان خاصی.این شکل، همان شکلی است که وقتی دکتر اولین بار تاردیسش را دزدید آن گونه بود

ولی چرا تاردیس دکتر همیشه به شکل یک کیوسک تلفن آبی رنگ است و به شکل های دیگر در نمی آید؟

در سال ۱۹۶۳ دکتر اول تاردیسش را در لندن فرود آورده بود و برای آنکه لو نرود، آن را به شکل یک کیوسک آبی رنگ پلیس-چیزی که در لندن آن زمان کاملا متداول بود و بنابراین شک کسی را بر نمی انگیخت- در آورده بود.ولی به دلیل واقعه ی نامشخصی، تاردیس دکتر آسیب دید و “مدار تلوّن” آن خراب شد، و به همین دلیل نمای بیرونی تاردیس دکتر تا ابد به شکل همان جعبه ی آبی رنگ باقی ماند.

نام تاردیس به چه معناست؟

کلمه ی تاردیس (TARDIS) مخفف کلمه ی Time And Relative Dimension In Space به معنی “زمان و بُعد نسبی در فضا” است که بیانگر کاری است که تاردیس می کند:گشتن درون ابعاد و زمان و از میان فضا!

تاردیس دکتر چطور به دست او رسید و دکتر چطور با آن رفتار می کند؟

قطعی ترین حقیقت این است که دکتر تاردیس را دزدیده است.ما از جوانی دکتر اول چیز زیادی نمی دانیم، ولی این موضوع مسجل است که دکتر تایم لردی نبوده که بدون جنجال دوران خدمتش در آکادمی تایم لرد ها را بگذراند و با فارغ التحصیل شدن در آنجا، تاردیسش را تحویل بگیرد.دکتر تاردیس خود را از یک تعمیرگاه تاردیس های معیوب در گلفری دزدید.این تاردیس، یک تاردیس مدل ۴۰ بود که در همان زمان دزدیده شدنش هم یک مدل موزه ای و قدیمی محسوب می شد.شکل اولیه و خام تاردیس بیرونی آن-مثل تمام تاردیس های دیگر- یک استوانه ی فلزی بود.دکتر در دومین چهره اش و در داستان The war games برای دزدیدن تاردیس(در کنار بسیاری از جرایم دیگر از جمله دخالت در جریان زمان) مجازات شد(تایم لرد ها دکتر دوم را وادار به ریجنریت کردن و تعویض چهره کردند و او را به زمین تبعید کردند.دوران تبعید دکتر در سومین چهره اش روی زمین تا مدت ها ادامه داشت.) خود تاردیس در اپیزود Doctor’s wife به دکتر گفت که خود او بوده که دکتر را برای گشتن جهان انتخاب کرده و  برای همین هنگامی که دکتر اقدام به دزدی کرد، در خود را بازگذاشت.چراکه می خواست جهان را ببیند و بنابراین دیوانه ترین تایم لرد ممکن را انتخاب کرد.تاردیس به طور دقیق از این عبارت استفاده می کند: “و بعد تو من رو دزدیدی.و من هم تو رو!”

type-40-3

در فصل هفتم سری مدرن دیدیم کلارا نیز در رسیدن تاردیس و دکتر به یکدیگر دخالت داشته و در لحظه ای که دکتر اول قصد دزدیدن تاردیس را داشت، او بود که به دکتر گفت این تاردیس خاص را بدزدد.از آنجایی که کلارا از طریق بافت سفر در زمانی دکتر درون خود تاردیس به تایم لاین دکتر پرتاب شده، به نوعی می توان گفت بودن کلارا در آن مکان و زمان نیز به نوعی نقشه ی خود تاردیس بوده و او برنامه ی رسیدن دکتر و خودش به یکدیگر در گذشته را، سال ها بعد و در آینده کشیده.

آیا یک تاردیس می تواند درون تاردیسی دیگر فرود بیاید؟

بله! تاردیس می تواند هم درون تاردیسی دیگر، و هم حتی درون خودش فرود بیاید.و هر دوی این موارد در اپیزود کلاسیک Time monster رخ دادند.

در مورد اول و وقتی یک تاردیس درون یک تاردیس دیگر فرود بیاید، هر دو تاردیس درون فضای سه بعدی با یکدیگر همپوشانی می کنند.به طوری که اگر از یکی از تاردیس ها خارج شوید، وارد تاردیس دیگر می شوید و اگر از تاردیس دیگر خارج شوید، وارد تاردیس قبلی می شوید.

در مورد دوم و وقتی یک تاردیس درون خودش فرود بیاید، یک حلقه ی باطل تشکیل می شود.به طوری که وقتی از تاردیس خارج شوید، در واقع وارد تاردیس می شوید!

64e

چرا تاردیس دکتر انقدر قراضه به نظر می رسد؟

همانطور که گفته شد، تاردیس دکتر که یک تاردیس مدل ۴۰ بود در همان زمان دزدیده شدنش یک مدل موزه ای محسوب می شد.ضمنا توجه کنید دکتر آن را از یک تعمیرگاه دزدید و بنابراین حتی این تاردیس قدیمی موزه ای، کاملا سالم هم نبود.ضمنا تاردیس در حقیقت باید توسط ۶ نفر که دور کنسول اصلی می ایستند هدایت شود، ولی دکتر خودش به تنهایی آن را هدایت می کند و تازه، نسبت به دفترچه ی راهنمای آن هم اعتراض دارد.دکتر با تاردیس همانقدر دیوانه وار رفتار می کند که با همه ی اشخاص دیگر! بنابراین جای تعجب ندارد که بعد از صد ها سال سفر با دکتر، تاردیس به این سر و وضع افتاده است.

جعبه ای به وسعت کیهان

به دلیل اختلاف ابعاد که قبلا توضیح داده شد، تاردیس از دید سه بعدی ما عملا بیکران است.تاردیس اتاق ها و راهروهای بی شماری دارد و موضوع وقتی جالب تر می شود که بدانیم خود تاردیس(یا به اختیار خود و یا به فرمان تایم لردش) می تواند اتاق هایش را کنترل کند، حذف کند، اتاق جدید بسازد، اتاق ها را آرشیو کند و به طور کلی با فضای داخلیش بازی کند.در این بخش شما را با بعضی از اتاق های داخلی تاردیس آشنا می کنیم.

اتاق نشیمن

بعضی از نسخه های اولیه ی تاردیس، اتاق های نشیمنی داشتند که مستقیم به کنسول اصلی راه داشت و مهمانان دکتر معمولا در آن استراحت می کردند.

room-living

room-lounge

room-food

کمد های لباس

تاردیس معدن بزرگی از لباس های مختلف است.کمدهای لباس و اتاق های تعویض لباس تاردیس بی شمارند و در آن ها تعداد بسیار زیادی لباس قرار دارد.این کمد ها معمولا هنگامی نمایش داده می شوند که دکتر به تازگی ریجنریت کرده و به دنبال لباس جدید وارد آن ها می شود(هرچند استنثاهایی مانند دکتر سوم نیز وجود داشتند.) آخرین بار این کمد ها را پس از ریجنریت دکتر نهم و انتخاب لباس دکتر دهم دیدیم.دکتر یازدهم از لباس های یک بیمارستان برای انتخاب لباس هایش انتخاب کرد.دکتر دوازدهم نیز در پایان اپیزود اولش با یک کت درون تاردیس دیده شد و فرض بر این گرفته شده که در هنگام غیبت کلارا، او به کمد های تاردیس مراجعه کرده و لباسش را انتخاب کرده است.در اسلایدر زیر، بعضی از سکانس های نمایش داده شده در سریال از کمد های تاردیس را می بینید:

اتاق خواب ها

تاردیس می تواند برای همراهان دکتر اتاق خواب بسازد.بسیاری از همراهان دکتر مدتی در تاردیس اقامت داشته اند.برای مثال امی و روری مدت زیادی را در تاردیس زندگی می کردند یا کلارا مدت کوتاهی در فصل هفتم ساکن تاردیس بود.دونا هم در تاردیس زندگی می کرد و اتاق خواب داشت.گرچه در سری مدرن هرگز اتاق خواب های همراهان دکتر را ندیده ایم، ولی در سری کلاسیک بارها اتاق خواب های همراهان دکتر نمایش داده شد.به عنوان مثال:

اتاق خواب های باربارا و ایان:

room-bedroom-1 room-bedroom-2

room-bedroom-3

اتاق خواب رومانا:

room-romana-1

اتاق خواب تارلاو:

room-turlough-2

اتاق خواب تگان:

room-bedroom-5

اتاق خواب پری:

room-2

اتاق خواب آدریک:

room-adric-3

اتاق خواب نیسا:

room-nyssa-1

اتاق های خالی:

room-visitation-3 room-bedroom-4

استخر

در اپیزود The Invasion of Time ، به جز سانتاران ها، نکته ی جذاب دیگر برای بینندگان، استخر شنای تاردیس بود که برای نخستین بار معرفی می شد.تاردیس تعداد زیادی استخر دارد-حتی دکتر یازدهم اشاره می کند یک استخر در کتابخانه هم وجود دارد.این استخر ها یک بار جان ریور سانگ را نیز در حین سقوط نجات دادند.در فصل هفتم سری مدرن در نگاهی اجمالی یکی از استخر های تاردیس را دیدیم.

استخر های تاردیس در The Invasion of Time:

room-swimming-pool-1 room-swimming-pool-2 room-swimming-pool-3

استخر تاردیس در اپیزود Journey to the Centre of the TARDIS در سری مدرن

room-general-2

اتاق صفر

اتاق صفر ، یکی از مهم ترین اتاق های تاردیس است و می توان به چشم بیمارستان تاردیس به آن نگاه کرد.

وقتی یک تایم لرد، ریجنریشن سختی را از سر می گذراند ، ساعت های اولیه ی بدن بعدیش را در اتاق صفر می گذراند تا حالش دوباره خوب شود.در اتاق صفر، امکانات کاملی برای بهبود سلامتی تایم لرد وجود دارد و خود تاردیس هم در این اتاق از تایم لرد مربوطه پرستاری می کند و از او مراقبت می کند.دکتر در ابتدای پنجمین چهره اش(با توجه به ریجنریت سختی که پیش از آن داشت) از اتاق صفر استفاده کرد.

room-zero-2

room-zero-4

room-zero-1

room-zero-5

ایوان نیروی اصلی

ایوان نیرو، موتورخانه ی اصلی تاردیس محسوب می شود.در این ایوان چشم هارمونی قرار دارد؛ ستاره ای در حال سوختنو سیاهچاله ای در مرکز آن که تمام انرژی مورد نیاز تاردیس برای فعالیت هایش را تامین می کند.در اسلاید شوی زیر چندین نما از ایوان نیرو و چشم هارمونی می بینید:

راهروهای تاردیس

تاردیس، کیلومتر ها راهرو دارد که اتاق های مختلفش را به هم وصل می کنند.همچنین با کنترل فضای درونی آن، می توان با نقب زدن در ابعاد بالاتر به کمک راهروهای تاردیس، حلقه های بینهایت ساخت.شکل و دکور راهروهای تاردیس با توجه به سلیقه ی هر دکتر تغییر می کند.

 dw_60x4_the_doctor_s_wife_311 room-corridor room-corridors room-open series-7-part-2-coming-soon-trailer-14

گالری هنری تاردیس:

room-rest room-gallery

گلخانه ی تاردیس:

room-plants

آزمایشگاه تاردیس:

room-lab room-mind-robber-3

اتاق نجوم

room-general-1

کتابخانه:

تاردیس شاید یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان را داشته باشد! لازم به ذکر است پاسخ به نخستین پرسش(نام دکتر) نیز در همین کتابخانه وجود دارد و کلارا یک بار موفق شد در واقعیتی که آن را فراموش کرد، این راز بزرگ را ببیند.

room-general-4

اتاق تولید تاردیس:

اتاقی در تاردیس وجود دارد که مواد ارگانیک درون آن می توانند هر چیز، عملا هرچیز تولید کنند.این اتاق شاید یکی از مهم ترین اتاق های تاردیس باشد و خود تاردیس در صورت آسیب رسیدن به آن، به شدت عصبانی می شود.

room-general-3

قلب تاردیس

جایی که هویت خودآگاه خود تاردیس در آن قرار دارد! این مکان عملا درون بعد یازدهم است و برای رسیدن به آن، باید تاردیس را نابود کرد.

room-heart-3

انبار تاردیس

در سری کلاسیک بار ها اشاره می شود که انبار تاردیس، جایی است که دکتر شخصی ترین وسایلش را نگهداری می کند.در سری مدرن دو مورد از این وسایل شخصی را درون انبار می بینیم: گهواره ی دکتر در کودکی و کاردستی تاردیسی که امی پاند در کودکی آن را ساخت:

room-cot-1 room-cot-2

اسکنر تاردیس:

اسکنر و صفحه ی نمایش اصلی تاردیس، یکی از عناصر اصلی آن بوده است و تقریبا در تمام نسخه های تاردیس، یک صفحه نمایش نیز وجود داشته است.با کمک صفحه نمایش تاردیس می توان با قلب تاردیس ارتباط برقرار کرد، محیط اطراف را اسکن کرد و دید، با تاردیس های دیگر تماس گرفت و به طور کلی تمام عملکرد های تاردیس را زیر نظر داشت.در اسلایدر زیر چندین نمونه از اسکنر های تاردیس در طول تاریخ دکترهو تصویر شده اند:

کنسول اصلی تاردیس :

کنسول اصلی تاردیس، جایی است که تاردیس توسط دکتر از آنجا کنترل می شود.دکتر با تغییر سلیقه اش، دکوراسیون و سر و شکل کنسول اصلی را به تدریج عوض می کند.روند تکاملی کنسول اول را می توانید پایین تر ببینید.در اینجا، تنها نسخه هایی از کنسول تاردیس که تغییری بنیادین و اساسی نسبت به نسخه ی قبلی محسوب می شده اند، تصویر شده اند.

  فصل اول:

season-1

فصل هفتم:

season-7

فصل هشتم:

season-8

فصل نهم:

season-9

فصل سیزدهم:

season-13

فصل چهاردهم:

season-14

فصل پانزدهم:

season-15

فصل بیستم:

season-20

فصل بیست و یکم:

season-21

فیلم تلویزیونی ۱۹۹۶:

1996

فصل اول سری مدرن:

series-1

فصل پنجم سری مدرن:

series-5

فصل هفتم سری مدرن:

series-7

فصل هشتم سری مدرن:

series-8

تاردیس های دیگر

تاردیس دکتر، تنها تاردیس دکترهو نیست.نمونه های فراوانی از تاردیس های دیگری در سریال وجود داشته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می کنیم.

سیدرت

سیدرت(SIDRAT) که دقیقا مقلوب تاردیس هجی می شود، مخفف کلمه ی Space and Inter-Dimensional Robot All-purpose Transporter است. سیدرت در واقع نمونه و نسخه ی ابتدایی تاردیس بود که توسط تایم لردِ خائنی به نام وار چیف طراحی و ساخته شد.سیدرت نمی توانست مانند تاردیس شکل بیرونی خود را عوض کند و در سفر در زمان نیز محدودیت هایی داشت، ولی دقیقا مانند تاردیس می توانست در فضا سفر کند و از داخل بزرگ تر بود.سیدرت ماشینی شیطانی بود که برای اهدافی پلید در داستان The war games از آن استفاده می شد!

sidrat-1 sidrat-2 sidrat-3

تاردیس راهب مداخله گر

راهب مداخله گر(یا به سادگی راهب(مانک)) ، تایم لردی یاغی بود که معتقد بود زمان و تاریخ مقدر نیست و باید در کار آن دخالت کرد.او در داستان مداخله گر زمان با دکتر اول ملاقات کرد.تاردیس او به شکل یک تابوت سنگی بود.این اولین تاردیسی به جز تاردیس دکتر بود که در سریال دیده می شد.

monk-1 monk-2 monk-3 monk-4

تاردیس مستر:

مستر، بزرگترین دشمن دکتر است و بنابراین طبیعی است که تاردیس او را خبیث ترین تاردیس دکترهو بنامیم، و با توجه کردن به رفتارهای این تاردیس در سری کلاسیک، می توان به این نتیجه رسید که واقعا هم چنین است.

تاردیس مستر با شکل های خارجی متفاوت، بارها در سری کلاسیک دیده شد.از جمله:

در اپیزود Terror of the Autons به شکل یک ماشین:

season-8-master-1

در اپیزود The Claws of Axos به شکل یک قفسه ی سفید:

season-8-master-3 season-8-master-2

در اپیزود Colony in Space ، داخل تاردیس مستر برای نخستین بار نمایش داده شد که تا حد زیادی شبیه تاردیس دکتر بود.در آن داستان، تاردیس مستر از خارج به شکل یک موشک بود.

season-8-master-4 season-8-master-5 season-8-master-6 season-8-master-7 season-8-master-8 season-8-master-9

در اپیزود های  The Deadly Assassin و The Keeper of Traken ، تاردیس مستر به شکل یک ساعت دیواری بزرگ بود.

season-14-master-1 season-18-master-4

در Logopolis و Castrovalva ، تاردیس مستر به اشکال مختلفی رویت شد.او تاردیش را به شکل جعبه ی پلیس آبی رنگ(مشابه تاردیس دکتر)، همچنین یک ستون، یک گیاه و یک شومینه در آورد.

season- (1) season- (2) season- (3) season- (4) season- (6) season-18-m

در Time-flight ، تاردیس مستر مجددا به شکل یک ستون و همینطور این بار به شکل یک هواپیمای کنکورد در آمد.

season-19-master-1 season-19-master-2 season-19-master-3 season-19-master-4

آخرین حضور تاردیس مستر در سری کلاسیک، در اپیزود The Ultimate Foe بود که به شکل یک خانه بود.

season-23-master-1 season-23-master-3

season-23-master-4

تاردیس سالیاوین

سالیاوین، تایم لردی بود که برای اهدافی به زمین سفر کرد و خود را به نام پروفسور کرونوتیس جا زد.تاردیس او در واقع همان دفتر کارش در دانشگاه بود.

shada-tardis-1 shada-tardis-2 shada-tardis-3

تاردیس امگا

امگا، نخستین تایم لرد تاریخ بود که به کمک راسالون، اسرار سفر در زمان را در گلفری گشود.او به دلیل سال ها زندانی بودن درون یک سیاهچاله، دیوانه شد.تاردیس او چند باری در سریال نمایش داده شد.این تاردیس از خارج به شکل اتاقی بود که از درون آن نور به بیرون می تابید، ولی درون آن بسیار تاریک تر بود.

omega-1 omega-2 omega-4 omega-5

تاردیس رانی:

رانی، تایم لیدی خبیث و از دشمنان دکتر بود.او بسیار دمدمی مزاج بود و به همین دلیل در هر بار ظهور، تاردیسش را به شکلی متفاوت تغییر می داد(شکل خارجی تاردیس رانی بیشترین تغییرات ظاهری را داشته است.)در اسلایدر زیر، تصاویری از خارج و داخل تاردیس رانی در بعضی از حضورهایش را می بینید.

ادامه دارد…..

تاردیس، همچنان گفتنی های فراوانی دارد.در مناسبت های ویژه ی بعدی ادامه ی مقاله ی تاردیس را خواهید خواند.منتظر باشید!

8 دیدگاه

 1. بسیار عالی
  خیلی خوبه که اینقدر اطلاعات کاملی در سایت داریم.
  الان کم کم دارم پی میبرم که نمیتونم به خودم بگم هووین و با این اطلاعاتی که دارم شاید فقط یک طرفدار ساده باشم…
  ممنون

 2. واقعا وااااااااااااااااااااااو
  عالی بودن اطلاعات
  ممنون
  خیلی خوب بودن
  فقط ببخشید قسمتی که کلارار میره تو انباری تاردیس فصل چندمه؟۷؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *