انجمن نگهبانان زمان

انجمن نگهبانان زمان

نیل گیمن در یک برنامه ی تلویزیونی گفته: ” دکترهو اولین میتولوژی و داستانی به معنای فانتزی و علمی-تخیلی بود که من با آن آشنا می شدم؛ و نمی توانم انکار کنم پایه ی بسیاری از کارهای بعدی که نوشتم از تجربه ی تماشای دکترهو ریخته شد.برای مثال، شاید زمانی که داشتم اندلس را برای سندمن می ساختم، ذهنم مشغول “نگهبانان” از دکترهو بوده است.”

انجمن نگهبانان(Guardians) که حافظین و حتی تجسم های عناصری از جهان  ما بودند، از جالب ترین بخش های سری کلاسیک دکترهو هستند.در این مقاله شما را به اختصار با نگهبانان آشنا می کنیم.

چه کسانی بودند؟

نگهبانان زمان، که اغلب به اختصار “نگهبانان” نامیده می شدند(گاهی نیز به آن ها “انجمن نگهبانان” یا “خدایان شش-پیچ” گفته می شد)  اربابان واقعیت در سری کلاسیک دکترهو بودند.نگهبانان، در واقع تجسم ظاهری عناصر و المان های مختلفی در جهان واقع بودند و صرفا موجوداتی نبودند که قدرت های آن عناصر را دارا هستند، بلکه اساسا خود آن عناصر بودند که برای ارتباط با بقیه شکلی انسانی به خود گرفته بودند.

نگهبانان در جهان دکترهو مقامی بسیار بالا دارند و حتی از Great old ones (خدایان باستانی جهان که پیش از آغاز زمان وجود داشته اند) نیز یک پله بالاتر هستند.هرچند دکتر هفتم یک بار اشاره می کند شاید خود نگهبانان، آن خدایان باستانی باشند.به هر حال، هرچه که باشد، این امر بدیهی است که نگهبانان موجوداتی فراتر از این جهان و حتی پیش از آغاز زمان هستند.

شمار نگهبانان به ۶ می رسد.ولی فقط ۳ تای آن ها به فرم فیزیکی در سریال دیده شده اند و به ۳ تای دیگر تنها اشاراتی شد(هرچند سه نگهبان دیگر در رمان ها و کامیک های دکترهویی حضور داشته اند)

۶ نگهبان زمان به ترتیب قدرت از این قرارند:

“نگهبان سفید” ، تجسم ظاهری نیکی و نظم

“نگهبان سیاه”، تجسم ظاهری تاریکی و آشوب

“نگهبان کریستالی”، تجسم ظاهری رویا و خیال پردازی

“نگهبان طلایی”، تجسم ظاهری مرگ و زندگی

“نگهبان سرخ”، تجسم ظاهری عدالت و درستی

“نگهبان لاجوردی”، تجسم ظاهری موازنه و تعادل

طبیعت نگهبانان

انجمن نگهبانان در ابتدا از نظر فیزیکی در جایی به نام “فضای کالابی-یائو” وجود داشتند.جایی که گفته می شد بالاتر از تمام فضاها و جهان های دیگر است و تعداد ابعادش بی نهایت است.آن ها حالا دیگر آن جا نیستند.پیش از پیدایش و آغاز جهان(و نه فقط جهان ما، هریک از جهان ها)، نگهبانان “خدایان شش-پیچ” فرمانروا بر “قلمروی شش-پیچ” بودند.آن ها می توانستند واقعیت و زمان را به میل خود و هرگونه که می خواستند تغییر دهند و هم دکتر دوم و هم دکتر هفتم ظنین بودند که در واقع آن ها آفرینندگان جهان ها هستند.

نگهبانان نامیرا و ابدی فرض می شوند.هرچند می توان تجسم ظاهری آن ها را نابود کرد.وقتی در اپیزود “روشنگری”(Enlightenment) ، تارلاون تصور کرد که موفق شده “نگهبان سیاه” را نابود کند،  نگهبان سفید به او توضیح داد که نگهبانان هرگز نابود نمی شوند، بلکه تنها شکل و تجسم ظاهری آن ها تغییر می کند و آنان تا ابد-یا لااقل تا زمانی که جهان به آن ها نیاز داشته باشد- زنده خواهند ماند.

پس از مهاجرت از کالابی-یائو، نگهبانان تبدیل به خودآگاهی و هوش محض شدند که نه جسمی فیزیکی دارند و نه در قید و بند هیچکدام از ابعاد جهان هستند.هرچند تجسم ظاهری و شبه انسان نگهبان ها مقید به فضای ۵ بعدی است که به این ترتیب این اجسام می توانند به راحتی در فضا و زمان سفر کنند.

قدرت نگهبانان بستگی به میزان قوی بودن قدرت و مفهومی است که آن ها مجسم کننده اش هستند.برای مثال در بیگ فینیش توضیح داده می شود که در زمان جنگ جهانی دوم، نگهبان سیاه بر روی زمین در اوج قدرتش قرار داشت.

مشخص نیست هریک از نگهبانان چند بار شکل ظاهری خود را عوض کرده، ولی نگهبان کریستالی تاکید می کند که این فقط یکی از هزاران چهره ای است که او در طول تاریخ داشته است.

قدرت های مشترک نگهبانان

دکتر هفتم بیان می کند که نگهبانان می توانند زمان را به طور کامل نابود کنند و تنها تقابل های دو به دوی آن ها(برای مثال تقابل نگهبان سفید و سیاه) است که تا به امروز جلوی این واقعه را گرفته.همچنین او گفت که قدرتی که نگهبانان تجسم آن ها هستند، به هیچ عنوان نمی تواند بر روی چیز کوچکی مانند یک سیاره یا حتی جهان وجود داشته باشد و آن ها موجوداتی فرا کیهانی هستند.

به طور کلی قدرت های مشترک نگهبانان، در حالتی که در قید و بند تجسم ظاهریشان هستند، عبارتند از:

۱-تغییر شکل: نگهبانان به سادگی می توانند تجسم ظاهری خود را تغییر دهند.آن ها معمولا برای شناخته شدن هنگام برخورد با هر شخص، شکلی را به خود می گیرند که در برخورد های قبلی با او داشته اند.

۲-هیپنوتیزم: در اپیزود “ماودرین نامرده” دیده شد که نگهبانان می توانند ذهن هرکسی را کنترل کنند.

۳-حرکت اجسام از راه دور(تلکینسیس): این قدرت در اپیزود “ترمینوس” دیده شد.

۴-دانش جهان شمول: نگهبانان از تمام سیارات، تاریخچه ی تایم لرد ها، تاردیس ها و به طور کلی هرچه که در جهان رخ داده مطلع هستند.

۵-قدرت نفوذ کردن به سپر دفاعی یک تاردیس: شاید نگهبانان تنها موجوداتی باشند که قادر به این کار هستند.

۶-توانایی کنترل کردن یک تاردیس و جذب کردن انرژی آن

۷-جاری کردن انرژی از درون یک شخص

۸-ردیابی و تعقیب کردن یک شخص در تمام فضا و زمان-حتی دکتر هم نمی تواند از دست نگهبانان مخفی شود.

۹-جابجا کردن اشخاص در فضا و زمان

۱۰-توانایی ساخت سپر نیرو

۱۱-توانایی الحاق کردن خودشان به درون جریان زمان و به این ترتیب وجود داشتن به طور همزمان در چندین مکان و زمان

۱۲-قدرت فیزیکی فوق العاده قوی

۱۳-پرواز کردن

۱۴-کنترل کردن تمدن ها و گروه های عظیم موجودات

۱۵-فریز و متوقف کردن زمان(به کمک کلید زمان)

۱۶-توانایی نامیرا کردن موجودات فانی

نگهبان سفید

نگهبان سفید، که به نام دوم “نگهبان نور در زمان” نیز شناخته می شود، صورت و تجسم ظاهری “نیکی” و “نظم” در جهان بود.به طور کلی، نگهبان سفید قدرتمند ترین عضو انجمن نگهبانان شناخته می شود.هرچند به گفته ی خودش، لحظات زیادی در تاریخ وجود دارد که قدرت برادرش، نگهبان سیاه از او پیشی می گیرد.نگهبان سفید در آغاز جهان و در میکرو ثانیه های پیش از بیگ بنگ در اوج قدرتش قرار داشت، ولی او توضیح می دهد در پایان جهان در کمترین حد قدرتش است، در حالی که جفت مقابلش، در آن زمان در اوج خواهد بود.

نگهبان سفید در اکثر حضور هایش در سریال (و همچنین رمان ها و کامیک های دکترهو) به شکل پیرمردی با کتی سفید به تصویر کشیده شده که کلاه لبه دار سفیدی بر سر و گل سرخی در جیب کتش دارد.

نگهبان سفید به نوعی وسواس نظم دارد.چنانکه گاهی به قیمت نگه داشتن نظم حاضر به فدا کردن مردم بی گناه نیز می شود و یک بار سر همین موضوع با دکتر پنجم درگیر می شود.ولی به طور کلی، او طرف مثبت اکثر داستان هایی است که در آن ها حضور دارد.

اولین حضور نگهبان سفید بر صفحه ی تلویزیون در اپیزود  The Ribos Operation و در زمان دکتر چهارم بود(هرچند پیش از آن نیز به وجود او اشاره هایی شده بود).در آن داستان، نگهبان سفید نزد دکتر چهارم و رومانا ظاهر می شود و به آن ها می گوید که باید با هم همراه شوند و به جستجوی ۶ قطعه ی جدا شده ی “کلید زمان” بروند.نگهبان سفید به دکتر توضیح می دهد که ماجرای منجر به یافتن این قطعات، موجب بی نظمی هایی در جهان خواهد شد و بنابراین او نمی تواند دست به این جستجو بزند و به همین خاطر دکتر و رومانا را مامور این کار کرده است.او توضیح می دهد که “کلید زمان”، وسیله ای است که به کمک آن، هر یک از نگهبانان می توانند زمان را تنها برای لحظه ای کوتاه در تمام جهان های مختلف متوقف کنند.نگهبان سفید به کمک این توقف می تواند نظم را به تمام جهان بازگرداند.ولی او به دکتر و رومانا درباره ی نگهبان سیاه نیز هشدار می دهد و تاکید می کند که او نباید کلید زمان را بیابد، چراکه از توقف زمان می تواند برای ایجاد هرج و مرج بی پایان در تمام گستره ی زمان نیز استفاده کرد.

نقل قول برگزیده:

زئوس، خدا، اودین، یهوه، فکر می کنی تمام این ها از کجا نشات گرفتند؟ همه ی انسان ها تصویر و تجسم من رو می پرستند، دکتر! پیرمرد تنهایی که بر فراز جهان ایستاده و نماد خیر و نیکی مطلق هست!

White_Guardian

نگهبان سیاه

نگهبان سیاه که به نام دوم “نگهبان تاریکی در زمان” شناخته می شود، تجسم ظاهری “تاریکی” و “هرج و مرج” در جهان است.نگهبان سیاه عقاید جالبی دارد.برای مثال خود او اقرار می کند که برادرش(نگهبان سفید) را دوست دارد و نمی داند بدون او چطور زندگی ممکن بود.چرا که تلاش های مضحک نگهبان سفید در راستای برقراری نظم در جهان، خود بی نظمی دیگری در جهان و غذای بیشتری برای او محسوب می شود.

نگهبان سیاه اغلب به صورت پیرمردی با صورتی چروکیده و شنلی یقه دار و سیاه تصویر می شود.او موهایی به سیاهی پر کلاغ دارد و در امتداد موهای او و بر بالای آن ها، واقعا یک کلاغ مرده قرار گرفته است!

نگهبان سیاه برای ایجاد بی نظمی در جهان دست به هر کاری می زند و این کار را هدف غایی خود می شمارد.برای مثال دکتر پنجم توضیح می دهد که نگهبان سیاه، خالق اولین خون آشام ها بوده و تعدادی انسان شرور را تبدیل به موجوداتی نامیرا و تشنه به خون کرده تا با رها کردن آن ها در جهان، هرج و مرج بیافریند.ولی نگهبان سفید خون آشام ها را اسیر شب کرد و کاری کرد خورشید برای آن ها مهلک و کشنده باشد، و همچنین هر تلاشی از دستش بر می آمد انجام داد که انسان ها از وجود این نژاد مطلع نشوند.

نگهبان سیاه در سه ماجرای دکترهای چهارم، پنجم و هفتم در جستجوی کلید زمان، برای دکتر مشکلات زیادی ایجاد کرد.او در اپیزود “روشن گری” نابود شد.ولی البته نگهبان سفید توضیح داد که این تنها شکل ظاهری او بوده که نابود شده و خود او نامیرا و ابدی است.دکتر چهارم یک بار عنوان می کند که “شک ندارم تمام خطراتی که باهاشون در عمرم روبرو شدم، به نوعی زیر سر نگهبان سیاه بودند”

نقل قول برگزیده:

خبیث، دکتر؟ به من میگی خبیث؟ می دونی آزادی در چیه؟ در هرج و مرج! و می دونی در نظم و قانون چه چیزی وجود داره؟ زنجیر! من با ایجاد بی نظمی همه رو برای انجام هرکاری آزاد می کنم، در حالی که برادر سفیدم با تلاش هاش در ایجاد نظم، همه رو در قید غل و زنجیر خودش می گیره.من خودم رو نماینده ی خباثت و تاریکی نمی دونم دکتر، بلکه خودم رو نماینده ی آزادی می دونم.

villainsblackguardian

نگهبان کریستالی

نگهبان کریستالی، تجسم ظاهری رویا، فانتزی، خیال پردازی و توهم، با القاب “اسباب بازی ساز سماوی” و “ماندارین”، بین انجمن نگهبانان اولین کسی بود که در سریال(و در دوران دکتر اول) معرفی شد.

نگهبان کریستالی اغلب به صورت مرد میانسال بازیگوشی با یک لباس سنتی چینی و یک کلاه گرد روی سرش تجسم می شود.او حتی به خاطر این لباس چینی، گاهی خود را “ماندارین” صدا می زند.

نگهبان کریستالی را در سریال اغلب “اسباب بازی ساز” (Toymaker) صدا می زنند.خود او عنوان می کند که مدت ها قبل به عنوان تفریح جهان های مختلفی را می ساخت و نابود می کرد.ولی بعد حوصله اش از این کار سر رفت.سپس برای خود خواهری با تمام قدرت های خودش آفرید، نام او را “هکوبا” گذاشت و به او لقب “ملکه ی زمان” را داد و خود کنار نشست و بازی کردن خواهرش با زمان را به نظاره نشست.ولی پس از چندین هزار سال حوصله اش از تماشای کارهای خواهرش نیز سر رفت و او را نابود کرد.(دکتر ششم یک بار اشاره می کند که “هکوبا”، خواهر توی میکر(اسباب بازی ساز)، در بسیاری از منابع اطلاعاتی به عنوان هفتمین نگهبان با نام “نگهبان سبز” و نماینده و تجسم زمان شناخته می شده.ولی خود او در چهره ی نخستش کشف کرده که این خواهر در واقع یک نگهبان واقعی نبوده و تنها مخلوق نگهبان کریستالی و یکی از تفریحات او بوده). حالا نگهبان کریستالی برای سرگرم کردن خود، بازی هایی به ظاهر کودکانه طراحی می کند و موجودات مختلفی از سراسر کیهان را درون این بازی ها گیر می اندازد و آن ها را وادار به انجام این بازی ها می کند.البته، قمار بالایی بر سر این بازی ها وجود دارد : آزادی و زندگی بازی کنندگان!

دکتر اول در اولین برخوردش با او به همراهاش توضیح می دهد که او یکی از نگهبانان و باستانی ترین موجودات عالم است.دکتر هفتم نیز برای همراهش ایس، اسباب بازی ساز(نگهبان کریستالی) را اینگونه توصیف می کند: “او تجسمی است از شرارت و شیطنت کودکانه ی ذات جهان”

نگهبان کریستالی برای خود قلمرو و جهان عظیمی ساخته و نام آن را “اتاق اسباب بازی الهی” گذاشته است.او موجودات مختلفی را به این قلمرو می کشاند و برای سرگرمی خودش ، آن ها را وادار به انجام بازی هایی که خود ساخته می کند.اگر آن ها پیروز شوند، آزادند که بروند.اگر شکست بخورند، باید بهایش را با آزادی خود پرداخت کنند.ولی البته اسباب بازی ساز بسیار حیله گر و متقلب است و تحمل باخت را نیز ندارد و به همین دلیل پیروزی در بازی های او تقریبا غیر ممکن است.برای مثال در یکی از بازی ها، زمانی که به نظر می رسد بازی کننده پیروز شده، او اشاره می کند که فراموش کرده بود یکی از قوانین بازی را یادآوری کند و این قانون زیر پا گذاشته شده و بنابراین پیروزی نامعتبر است.

Celestial_Toymaker_End_Game

اگر یکی از بازی کنندگان در هنگام بازی بمیرد، نگهبان کریستالی به ناچار او را تحویل نگهبان طلایی(تجسم مرگ و زندگی) می دهد.ولی اگر بازی کننده شکست بخورد و ببازد، روح و شخصیت و زندگی او تا ابد در اختیار نگهبان کریستالی قرار دارد و دیگر، همانگونه که همیشه محقق بوده، در اختیار نگهبان طلایی قرار نخواهد گرفت.

نگهبان کریستالی بیش از تمام نگهبانان در امور جهان دخالت کرده(حتی بیشتر از نگهبان سیاه).به همین دلیل بیش از بقیه ی آن ها شناخته شده است.دکتر اول اشاره می کند در جوانیش اسم او را به نام “اسباب بازی ساز” و به عنوان “یک افسانه و داستان پریان” شنیده بود.

اسباب بازی ساز نخستین بار در اپیزود The Celestial Toymaker در دوران دکتر اول معرفی شد.در آن اپیزود، او که به عنوان یکی از نگهبانان قدرت کنترل کردن تاردیس ها از راه دور را دارد، تاردیس دکتر را به زور در اتاق اسباب بازی خود فرود آورد و دکتر و همراهانش را وادار به بازی کردن کرد.در نهایت دکتر توانست با حقه ای از چنگ او بگریزد.

اسباب بازی ساز در سریال حضور های مجدد چندان زیادی نداشت.ولی در کامیک ها، رمان ها و نمایش های رادیویی بیش از تمام نگهبانان دیگر حضور یافت!

نقل قول برگزیده:

دکتر، چیز مهمی هست که باید درباره ی من بدونی، و اون ، این هست که من قبل از انجام هرکاری، یک سوال از خودم می پرسم.این مهم ترین سواله.و حالا تو که از من می خوای همه ی شماها رو ول کنم که برید باید این رو از خودت بپرسی: “آیا این کار می تونه من رو سرگرم کنه؟ “

ToymakerPointsAndGrins

سه نگهبان دیگر

سه نگهبان قبلی هر سه در سریال حضور مستقیم داشتند.ولی نگهبانان دیگر اغلب در کامیک ها و رمان های دکترهویی حضور داشتند و هرگز در سریال دیده نشدند و تنها به آن ها اشاراتی شد( حتی آن ها در نمایش های رادیویی نیز به ندرت حضور داشتند.)

نگهبان طلایی که تجسم “مرگ و زندگی” است، در رمان “فرشته ی مقرب کوآنتومی” به شکل “زنی زیبا با لباس و دامنی بسیار بسیار بلند و طلایی” تصویر شده که هزاران موجود از گونه های مختلف-که ارواح موجودات مرده هستند- دنباله ی دامن او را در دست دارند. او کمترین درگیری را با سایر نگهبانان دارد.در سریال و در داستان The Celestial Toymaker به او اشاره ای می شود.

نگهبان سرخ، تجسم عدالت و راستی، در همان رمان به شکل مردی سال خورده ولی با ظاهری سر حال و سر تا پا پوشیده در جامه ای سرخ توصیف می شود.در آن رمان، او کرونوس(یکی از چورنوور ها که خدایانی باستانی بودند) را به جرم نابودی آتلانتیس، زندانی می کند و به درون گرداب زمان پرتاب می کند که تا ابد در آنجا بچرخد.همچنین در رمان دیگری به نام “وفاداری های تقسیم شده”، اسباب بازی ساز(نگهبان کریستالی)، وقتی توسط دکتر متهم می شود که نبرد های زیادی را برای تفریح خودش شروع کرده، بیان می کند که اینطور نیست و آغاز کننده ی بسیاری از جنگ ها و نبرد ها، برادرش، نگهبان سرخ است و انگیزه ی او از این کار نیز برقراری عدالت بوده.او می گوید برای مثال، پس از جنگ جهانی اول توسط متفقین به آلمان ظلم می شد و مجازات هایی فراتر از حد عادلانه برای آلمانی ها در نظر گرفته می شد و این بی عدالتی بود.پس نگهبان سرخ برای برقراری عدالت کاری کرد که هیتلر در آلمان قدرت بگیرد و این موجب شروع جنگ جهانی دوم شد.

نگهبان لاجوردی نیز در همان رمان “فرشته ی مقرب کوآنتومی” به شکل پیرزنی با لباس ساده ی لاجوردی تصویر شده.او تجسم موازنه و برابری است.خود او در همان رمان تاکید می کند که “موازنه” با “نظم” بسیار تفاوت دارد و به هیچ عنوان یکی نیست و بنابراین او نیز با برادرش، نگهبان سفید متفاوت است.

آینده ی نگهبانان

با اینکه نگهبانان در سری کلاسیک حضور های مداوم و پی در پی زیادی داشتند، هنوز در سری مدرن خبری از بازگشت آن ها نبوده.بسیاری معتقد هستند به خصوص بازگشت “نگهبان سیاه” و “نگهبان کریستالی” در سری مدرن می تواند اتفاق بسیار خوبی باشد و چالش بزرگی برای دکتر محسوب شود.ولی با اوضاع فعلی و با توجه به این موضوع که در تمام سری مدرن، حتی یک بار به آن ها ارجاع و رفرنسی نیز داده نشده، بازگشت آن ها به این زودی ها بعید به نظر می رسد.

2 دیدگاه

  1. سلام میخواستم ببینم سرنوش تورچ وود و کاپیتان جک هارکنس چه شد چرا دیگر خبری ازش نیست و اینکه چرا راسل تی دیویس از دکتر هو رفت و آیا دیگر قصد بازگشت ندارد

    1. اگر سریال تورچوود رو دیده باشید، تقریبا توضیح داده دربارش! ولی امکان بازگشت کاپیتان جک به سریال در آینده هست! به تازگی هم بیگ فینیش، که یه برنامه ی رادیوییه و داستانای صوتی دکتر هو رو تولید می کنه، یه داستان با حضور کاپیتان جک هارکنس داره میسازه.
      راسل تی دیویس هم خودش بعد از فصل ۴ تصمیم گرفت بره، و بعد هم با تیم جدید دکتر هو به توافق رسید که دیگه برنگرده. هرچند هنوز با موفات در تماسه و ایده هاش رو باهاش درمیون میذاره.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *